බෙල්ලන්විලදී අද උදේම දැක්ක හිත කම්පා කරවන දසුන – මිනිස්සු මෙච්චර තිරිසන් ද ?

මේ අද වැසිබර කාලගුණයක් තිබුණු බෙල්ලන්විල පූජා නගරය ආශ්‍රිත දැකගන්න ලැබුණු පාපතර වැඩක්. බෙල්ලන්විල ඇවිදින මන්තීරුවේ දිවුල්පිටිය කොටසේ ඇල මාර්ගයට අහිංසක පූස් පැටවුන් කිහිපදෙනෙකු උරයක…

සිංහයෝ එක්ක හැප්පෙන බලු චන්ඩි

ඈත අතීතයේ නිරිතදිග අප්‍රිකාවේ හිටියා කොයිකොයි (Khoikhoi) කියලා මිනිස්සු පිරිසක්. ඒ මිනිස්සු ගාව හිටියා ඒ මිනිස්සුන්ටම ආවේනික වෙච්ච බල්ලෝ ජාතියක්. දකුණු අප්‍රිකාවේ හිටියා බොයිර් (Boer…

අතරමන් වූ චිකෝ නම් ජර්මන් ෂෙපඩ් තනියම පොලිසියට ගිහින් පැමිණිල්ලක් කරපු හැටි – පොලිසියටත් පුදුමයි

බල්ලෙක් අතුරුදන් වුනාම අයිතිකාරයා ගිහින් පොලිස් පැමිණිල්ලක් දාන එක සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. හැබැයි එහෙම දෙයක් වුනාම අතුරුදන්වූ සුනඛයා ගිහින් පොලිස් පැමිණිල්ලක් දාපු සිද්ධියක් නම් මීට කලින්…

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *